Kan spare 300.000 på å bruke elbiler

Flertallsgruppen i Skaun kommunestyre ønsker at kommunen skal bytte ut dagens tjenestebiler med mer klimavennlige og kostnadseffektive elbiler.

Flertallsgruppen i Skaun kommunestyre ønsker flere ladepunkt i kommunen. 

Pluss

– Vi har vært opptatt av dette lenge. Vi ønsker å få ned kommunens totale klimautslipp og fotavtrykk. Det gjelder ikke bare ønsket om å bytte ut de fossile tjenestebilene med elbiler, men også at vi målbevisst har arbeidet for at vi skal bruke tre i nybygg for å fange co₂, og at vi jobber for et kollektivtilbud, som fører til at færre kjører bil i kommunen, sier ordfører i Skaun, Gunn Iversen Stokke (Sp).