Her kan det komme 140 boliger

Kan bli et av kommunens største boligområder.

Krysset viser hvor boligområdet kommer. 

Pluss

Rambøll har på vegne av Orkdal kommune laget en reguleringsplan for et nytt boligområde i Rømmesbakkan. Onsdag var reguleringsplanen satt opp som en orienteringssak i Orklands forvaltningsutvalgs møte, og planen kommer til førstegangs behandling i januar eller februar.