Kirkevergen ønsket seg mer av kaka

Men kontoret i Halsa mener han nå skal være berget.

Ordfører Odd Jarle Svanem (til venstre) og resten av kommunestyret kunne ikke til fulle tilfresstille behovet til Egil Hammervik og Heim kirkelige fellesråd. 

Det var mye positiv omtale av kirka i debatten, men kronetilleggene ble moderate. Kirkeverge Egil Hammervik

Pluss

Etter ca. fire timer kunne ordfører Odd Jarle Svanem banke et endelig, og ikke minst historisk, budsjettvedtak for Heim kommune torsdag kveld.