Heder til nyfødte i Snillfjord siste år - og spesiell hilsen til den sistefødte

Johannes ble historisk.

Her er alle samlet. Foran, fra venstre: Oda Warankov med Jostein Krokstad, Lise Gunnes Mjønes med Johannes Mjønes Aalid, Irene Thorsø med Sara Thorsø. Bak: Eks-ordfører John Lernes, Jan Ove Aalid (far til Johannes), Tor Espnes (far til Sara) og jordmor Eli Kvakland. Eivind Brånå Krokstad, far til Jostein, var ikke til stede da bildet ble tatt.  Foto: Åge Røe

Vi har allerede hatt besøk av ei dame som holder på å lage historien om Snillfjord. Hun fotograferte Johannes.Lise Gunnes Mjønes

Pluss

Onsdag ble Snillfjord-smykket delt ut til kommunens nyfødte det siste året for 20. og siste gang. Dette ble innført i forbindelse med tusenårsskiftet, og er blitt en flott årlig tradisjon. Det er ordføreren som har vært selvskreven til å dele ut smykket til barna, og i år fikk John Lernes gjøre det på overtid av sin ordførergjerning i Snillfjord.