Orkdal lensmannsdistrikt mangler nesten 40 stillinger

Orkdal lensmannsdistrikt mangler nærmere 40 politifolk for å nå bemanningskravet regjeringa hevder skal nås i 2020.

Lensmann Tor Kristian Haugan bekrefter at han mangler 18 politifolk for å få to 24/7-patruljer på veien, og nærmere 40 for å nå målet om to politifolk per tusen innbygger. 

Pluss

I oktober i fjor ble justisminister Jøran Kallmyr (Frp) kalt inn på teppet for å redegjøre overfor Stortinget om bemanningssituasjonen i politiet. Han ble da blant annet utfordret på hvorfor det i statsbudsjettet for 2020 er foreslått at antall politistudenter skal reduseres fra 550 til 400, og at kuttes skal gjøres ved Politihøgskolen i Oslo. Kallmyr svarte da følgende: