Byggestart 15. mars

Orkland hovedbrannstasjon skal stå ferdig 20. januar i 2021.

Kommunens egne mannskaper er i ferd med å legge vann- og avløpsledninger på tomta. 

Pluss

Grunnarbeidene pågår for fullt etter at orklandpolitikerne fant nok penger i budsjettet til at ny brannstasjon bak Shell på Bårdshaug kan realiseres.