- Folk opplevde det som voldtekt på lokalsamfunnet

Kjetil Kroksæter 

Pluss

- Redaktøren i lokalavisa reagerte med vantro da mistanken mot Nesset kom i nyhetene. Lokalsamfunnet opplevde den påfølgende mediestormen som en voldtekt mot orkdalsamfunnet.