Travbanesaken til behandling

Travbanesaken kommer opp til politisk behandling onsdag, og rådmannen anbefaler å sende den ut på høring.

Slik ser plankartet for det nye travanlegget ut. 

Pluss

Midt-Norge travforbund ønsker som kjent å bygge nytt regiontravbaneanlegg på Fannrem, i og med at Leangen travbane er solgt. Forslag til reguleringsplan ble innlevert kommunen den 4. desember i fjor, og onsdag skal planen opp til førstegangs behandling i hovedutvalg forvaltning i Orkland kommune.