Underslo 175 000 kroner fra butikkens kasse

Tilsto alt da hun møtte i retten.

Ifølge dommen skal en kvinne i 2015 og 2016 ha underslått til sammen 65 000 kroner fra kassen i butikken.  Foto: Arkiv

Pluss

En kvinne i 30-åra bosatt i STs nedslagsfelt er dømt til 90 timers samfunnsstraff, med en gjennomføringstid på seks måneder, for underslag.