— Dette er uansvarlig

Avstanden til «hovedkontoret» er nesten tredoblet.

Til tross for et større vaktdistrikt, er det ikke tilført ekstra ressurser til politiet. Bildet er fra et trafikkuhell med bare lettere personskader på Orkanger i forrige uke.  Foto: John M. Myrhaug

Hvis vi tar utgangspunkt i Liabø, er avstanden til lensmannskontoret i Surnadal 36 kilometer. Avstanden til lensmannskontoret på Orkanger er 92 kilometer.Einar Vaagland

Pluss

Einar Vaagland (Halsalista) synes det er uholdbart at Orkdal lensmannskontor mangler hele 18 stillinger for å etablere ei vaktordning der to patruljer ruller på veiene 24/7. Alt er med andre som før etter at Rindal og Halsa ble en del av vaktdistriktet fra årsskiftet.