Flere konkrete navneforslag

Oddny Løwe, som representerer Halsalista, er kontaktperson for grendelaget på Liabø.  Foto: John M. Myrhaug

Pluss

ST har tidligere skrevet at grendelaget på Liabø ikke er formelt etablert ennå. Det er for så vidt riktig. De har likevel kommet med en uttalelse om navn på kommunale bygg. Det opplyser Oddny Løwe, som er lagets kontaktperson i kommunestyret.