Vannet raserte gårdsveien

Pluss

Store nedbørsmengder og frosne stikkrenner er en dårlig kombinasjon. Det fikk Anne Berg (85) på Krokstadøra i Orkland kommune (tidligere en del av Snillfjord) erfare sist onsdag.