Misfornøyd med svaret fra politimesteren

Politimesteren kan ikke love økte politiressurser til orkdalsregionen.

Politimester Nils Kristian Moe tror ikke det blir rom for å øke antall politistillinger i orkdalsregionen i år.  Foto: John Marvin Myrhaug

Pluss

Tidlig på nyåret sendte de seks ordførerne i Regionrådet for orkdalregionen, Gunn Iversen Stokke i Skaun, Oddbjørn Bang i Orkland, Ole L. Haugen på Hitra, Kristin F. Strømskag på Frøya, Vibeke Langli i Rindal og Odd Jarle Svanem i Heim, et brev til politimesteren og Justis- og beredskapsdepartementet, hvor de slo alarm rundt politiberedskapen i regionen. Ordførerne viste blant annet til at Orkdal lensmannsdistrikt, som dekker kommunene Orkland, Heim, Hitra, Frøya, Skaun og Rindal, er kraftig underbemannet.