- Det virker som om de ulike avdelingene ikke snakker sammen

Forvaltningsutvalget pålegger egen administrasjon å gå i dialog med utbyggeren på Vormstad for å få realisert gang- og sykkelvei sør for bensinstasjonen.

Det må bygges gang- og sykkelvei på Vormstad før det nye nærings- og boligarealet kan tas i bruk. 

Pluss

Torleif Moe og Toralf Larson ønsker utbygging på østsida av fylkesveien på Vormstad - sør for bensinstasjonen. Det arbeides nå med en reguleringsplan for området, der det planlegges både boliger og næringsareal.