Tredje høyeste mobbetall i landet

I tiendetrinnet ved Lensvik skole opplyser tre av ti elever at de blir mobbet.

Avgangstrinnet ved Lensvik skole sliter med svært høye mobbetall. 

Pluss

Det viser den nasjonale elevundersøkelsen, som nå er offentliggjort på Skoleportalen. Elevundersøkelsen måler hvert år elevene i sjuende- og tiende trinns opplevelse av skolehverdagen på ulike områder, deriblant omfanget av mobbing.