Kommuneoverlegens oppfordring: - Ikke kom uanmeldt til legen

Kommuneoverlege Jimmy Wikell 

Pluss

Kommuneoverlege i Orkland, Jimmy Wikell, følger utviklinga nøye når det gjelder koronaviruset, og han er fullt oppdatert på utbredelse og antall smittede.