- Folk gleder seg til å gå på jobb

Nine Skårild har tatt over etter Tom Døsvik som leder for barnevernet i Orkland.

Barnevernet i Orkland består av 13 ansatte, her er 10 av dem. 

Pluss

Få offentlige etater er utsatt for et så sterkt press som barnevernet. Media har fortalt om flere norske barnevernsaker som har havnet i Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg, og om saker der foreldre føler seg umyndiggjort etter ungene deres er blitt fratatt dem.