Skal forske på Snillfjord

Hvilke utfordringer oppstår når man deler en kommune og slår delene sammen med andre kommuner?

Snillfjord kommune, her ved sin siste ordfører, John Lernes, har fått mye ros for måten de har håndtert delingsprosessen på. 

Pluss

Det er det sentrale spørsmålet for mastergradsstudentene ved NTNU som skal forske på hvordan kommunereformen artet seg for den eneste norske kommunen som ble delt i tre ved nyttår.