Her blir Einar Vaagland klubbet av ordføreren

Fikk kritikk for å blande roller fra kommunestyrets talerstol.

Marit Liabø Sandvik, fungerende ordfører i Heim, bruker klubba til ingen nytte når Einar Vaagland inntar talerstolen.  Foto: John M. Myrhaug

Pluss

Kommunestyremøtet i Heim var godt inn i de voksnes rekker når det gjelder varighet, da det var klart for å behandle innkomne interpellasjoner til ordføreren torsdag kveld.