Innsigelser kan sprenge tidsplan for regiontravbanen

- Jeg tror alt kan løses, sier Ingrid Voll i Orkland kommune

Fylkesmannen fremmer innsigelse mot at det grønne området øst for turstien (i gult) blir omregulering fra LNF til idrettsformål. 

Det som kan bli utfordrende, er å få et sluttvedtak før sommerferien.Fagleder Ingrid Voll, Orkland kommune

Pluss

7. mars gikk fristen ut for å komme med høringsuttalelser til reguleringsplanen for Midt-Norge travbane.