Her starter møtet i beredskapsgruppa i Heim

Berdskapsgruppa i Heim kommune startet sitt møte klokka 09.00 torsdag. 

Pluss

Klokka 09.00 torsdag gikk beredskapsgruppa i Heim kommune i møte. Tema var situasjonen og håndteringen av koronautbruddet. Møtet er ventet å vare minst et par timer.