Etterlyser helsearbeidere

- Det er allerede noen som har meldt seg.

Heim er blant kommunene som ønsker kontakt med folk som kan bidra i helsesektoren. 

Pluss

Det sier Inger Lise Waade, kommunalsjef for helse, mestring og familie i Heim kommune.