- Vi ønsker ikke å være et mekka for villmannskjøring

Lørdag formiddag fikk Statens naturoppsyn (SNO) tips om ulovlig snøskuterkjøring i Løfaldfjella i Rindal, og beordret et fly til området. Fra flyet fikk de tatt bilder av til sammen 12 snøscootere i ulovlig aktivitet.   Foto: Statens naturoppsyn

Pluss