Kan ha krav på støyerstatning

Støygruppa Ørland mener flere hundre grunneiere har krav på hundretusener i erstatning for støy fra kampflybasen på Ørlandet, og dette inkluderer trolig hus- og hytteeiere i gamle Agdenes kommune.

Roger Vatns hus er blant eiendommene som har fått støyreduserende tiltak i ytre-Agdenes. 

Vi kommer nok til å gå til sak gruppevis, slik at eiendommene i samme gruppe får samme erstatning

Hans Kristian Norset, leder i Støygruppa Ørland
Pluss

Utbygginga av Ørland flystasjon til kampflybase, har ført til at mange som bor i området rundt er berørt av støy. Den gule støysonen (se kart nede i saken) strekker seg over i tidligere Agdenes kommune, og omfatter fritidsboliger og boliger i det som nå er Orkland kommune.