Dette er et møte i formannskapet

Onsdagens formannskapsmøte i Orkland ble av den historiske sorten.

Møtene skjer via den digitale plattformen Teams. 

Det var uventet bra.

Orklandordfører Oddbjørn Bang
Pluss

For første gang ble det i Orkland avholdt et politisk møte via nettet.