Rådmannen foreslo å si nei til byfest – dette ble resultatet

Byfesten har vært arrangert årlig siden Orkanger ble by i 2014. 

Jeg er ikke imot å gi noe til dette, men jeg savner en struktur som sier noe om hva vi skal støtte og med hvor mye.

Gunnar Sørløkk (Sp)
Pluss

Orkanger sentrumsforening og Orkanger aktivum har søkt kommunen om støtte til byfesten som er planlagt på Orkanger i juni.