Nykommunen ligger ti millioner bak budsjett

Og det er før koronaen gjorde seg gjeldende.

Orkland kommune taper inntekter på at Orklandbadet ikke fikk åpnet som planlagt i mars. 

Pluss

Etter første kvartal ligger Orkland 9,9 millioner kroner bak budsjett. Onsdag skal kvartalsrapporten behandles i formannskapet.