Forberedt på storflom

— Alle som har eiendom i en risikosone, må iverksette forebyggende tiltak.

Kvamsbekken gikk over sine bredder i 2011, og folk måtte evakueres. Årsaken den gang var isgang.  Foto: Øyvind Brostrøm

Vi har også fire personer som til enhver tid har døgnvakt. Disse har et spredt ansvarsområde i hele den store Orkland-geografien.

Nils Arne Sletvold
Pluss

Det sier beredskapsleder Arnt Tronvoll i Orkland kommune, nå når vinteren i Trøndelag ser ut til å ha sluppet taket.