Gjenåpner betongstasjon som følge av utbygginga

Halvar Evjen viser hvordan prosessene er styrt og overvåket.  Foto: John M. Myrhaug

Vi ser verdien i å skape våre egne arbeidsplasser, og er selvsagt svært glad for å få et så «kortreist» oppdrag som i Belsvika.

Stig Helland
Pluss

Utvidelsen av Lerøy Midt AS sitt settefiskanlegg i Belsvika, får en direkte positiv konsekvens for betongstasjonen på Hellandsjøen. Fram til ferdigstillelsen, skal Betong Øst AS levere ca. 10 000 kubikkmeter betong til anlegget. Det betyr i snitt at de kommer til å kjøre mellom fem og ti lastebillass per dag det neste året.