De er begge krigsbarn og har opplevd langt verre kriser enn korona

Jorunn Rønningsbakk var ni år da krigen kom til Norge, og tyskerne bokstavelig talt invaderte barndomsheimen hennes på Hemnskjela og endevendte hele barndommen hennes.

Jeg så ingen framtid i Norge. Livet var bare jobb.

Lars Grostad
Pluss

Jorunn , født Mjønes, fikk kjenne krigen på kroppen mer enn de fleste, da tyskerne invaderte huset til åttebarnsfamilien på Hemnskjela.