Det er ei tid for alt. Nå er tida ute

Audhild Øye  Foto: Silje Asbjørnsen

Huset lider samme skjebne som mange andre samfunnshus og grendehus.

Pluss

Etter et ekstraordinært årsmøte i forrige uke ble det vedtatt å selge Skaun samfunnshus. Det er slutten på flere tiår med dugnadsarbeid der bygdefolket generasjoner har slått ring rundt det som var storstua i bygda. I mange år var Skaun samfunnshus et av de mest veldrevne og største samfunnshusa i distriktet, med solid økonomi og ansvarlig ledelse. I glanstida var det status å sitte i styre og stell for samfunnshuset. Det var også status å jobbe dugnad for huset. Slik har det ikke vært på mange år.