Dette er som å gå baklengs inn i framtida

De positive erfaringene med større voksentetthet i barnehagene, er åpenbare.

Pluss

Kortere åpningstid, mindre barnegrupper og større voksentetthet i barnehagene i forbindelse med koronapandemien, har ført til forslag om endrede åpningstider i barnehagene. Det har blant annet skjedd i Heim kommune. Argumentet har vært mer fornøyde og opplagte barn med kortere barnehagedager, og større voksentetthet. Protestene har naturlig nok ikke latt vente på seg, da heller ikke foreldrene var forespurt. Forslaget ble derfor stanset før det kom til votering.