Øyeblikket:

Abstrakte tanker om svunne øyeblikk

Geir JS Nergaard. 

ST-debatt

Av og til, når ingenting hender, ingenting skjer, når ingenting oppleves eller innleves, kan det forekomme at tankene vender seg bakover, bakover i tid. Tilbake til noe, eller noen, som en gang for lenge siden hadde en betydning, en verdi, verdifull nok til aldri helt å bli borte. Usynlige, men likevel uutslettelige, kan bilder ligge lagret bak selve tiden, i horisontal lengde, bak euforiske høydedrag og sletter av savn; eller vertikal dybde, under bunnfall av glede og smerte, uadskillelig størknet i kaotisk konglomerat.