Mistanke om harepest etter funn av døde harer

Det er funnet fire døde harer i Rennebu. Nå sjekkes det om årsaken er harepest.   Foto: Ståle Solem, Rennebu kommune

Nå ønsker vi at folk tar forholdsregler angående drikkevann og berøring av døde dyr uten hansker.

Ståle Solem
Pluss

Nylig ble fire døde harer funnet av en hyttebeboer i et konsentrert område i Iglfjellet nord for Berkåk i Rennebu.