Tradisjon på utradisjonelt vis

Det blir basar men på en heller uvanlig måte

- Alt av inntekter stopper, men utgiftene løper som før, sier Edvard Øyangen ved Skogly ungdomshus i Svorkbygda. Da må det tenkes i nye baner.

Tilbakemeldingene fra publikum var at dette var en ny og artig måte å gjennomføre en basar på.

Edvard Øyangen
Pluss

Det er også grunnen til at Svorkbygda ungdomslag gjentar suksessen de hadde med bilbasaren som de arrangerte tidligere i sommer.