Her kommer ny krisepakke for å sikre fortsatt aktivitet

15. september er fristen for å søke på krisepakke to for kultur, idrett og frivillighet. 3,1 milliarder skal fordeles til frivilligheten innen kultur og idrett. Her dekkes inntil 70 % av netto tap som må være på over 25 000 kroner.

Hvis de er usikre på om de er berettiget til støtte, så er det bedre å søke og få avslag.

Kai Roger Magnetun (enhetsleder kultur og idrett i Orkland kommune)
Pluss

Det vil bety gode penger for frivillige lag og organisasjoner som har tapt penger som følge av koronaen og avlyste arrangement i perioden 12. mars fram til og med 31. august. Av de 3,1 milliardene går 1,25 milliarder til kultur med de større festivalene og profesjonelle aktørene, mens 1,87 milliarder går til idrett og frivillighet. Det er sistnevnte kategori som favner om frivilligheten i distriktet.