Eit omfattande og verdifullt dokument

Boka Rennebumålet er ei unik samling og dokumentasjon av dialekt i Rennebu

Joar Fjellstad seier seg godt fornøgd med boka da han pakka ho opp frå forlaget for nokon dagar sidan. Truleg kjem denne boka til å hamne under mange juletre i Rennebu dette året.   Foto: Dagfinn Vold

Denne boka er absolutt verdt investeringa.

Dagfinn Vold
Pluss

Dette er første samling og systematisering av dialekta i Rennebu slik den var ved årtusenskiftet.