Ble stoppet av falskt politi

Bildet viser hvordan det bør se ut om du blir stanset av politiet i sivile klær.  Foto: Politiet

Vi håper på at noen kan ta kontakt med oss for å komme med et par biter til puslespillet.

Viggo Hansen
Pluss

- Jeg ser alvorlig på at noen utgir seg for å være politi. Det er straffbart etter straffeloven, og det er egnet til å undergrave tilliten til politiet, sier politibetjent Viggo Hansen ved Orkdal lensmannskontor.