Årelang vegstrid avgjort i jordskifteretten

Striden handler om bruksrett på denne veien. Til venstre småbruket til Gunn Holden. I det røde huset bak bor Bjørn Rikard Richvoldsen. Og helt til høyre i bildet skimtes et hvitt bolighus som også har fått tinglyst bruksrett etter jordskiftedommen.   Foto: Øyvind Brostrøm

Dommen er rettskraftig. Og den ble aldri anket. Det betyr at partene må forholde seg til dommen.

Sverre Fiske, jordskiftedommer
Pluss

Bruksretten til en privat veg på Evjen har i årevis vært årsaken til en konflikt. Dommen i Sør-Trøndelag Jordskifterett kom 23. oktober i fjor.