Har vedtatt neste skoleårs opplæringstilbud

- Det lå ingen usikkerhetsmomenter her. Jeg fryktet ikke at linjer som vi i dag tilbyr, skulle legges ned, sier Øyvind Togstad, rektor på Follo.   Foto: Ola Marius Rise

Et fullverdig utdanningstilbud skal tilbys ungdommen i nærheten av der de bor.

Kari Anita Furunes og Rasmus Skålholt
Pluss

Hovedutvalg utdanning i Trøndelag fylkeskommune har vedtatt opplæringstilbudet for 2021/22 for alle videregående skoler i Trøndelag.