Lønnsom eiendomsskatt

- Et veldig viktig bidrag til kommuneøkonomien

Geitfjellet Vindpark gir god økonomisk gevinst for Orkland kommune.

Geitfjellet vindpark består av 43 vindturbiner og har et konsesjonsområde på 25 kvadratkilometer.   Foto: Jan Are Melgård

Pluss

Orkland kommune regner med å tjene mellom ti og elleve millioner kroner i eiendomsskatteinntekter på vindparken på Geitfjellet i 2021.