Koronamidler for å støtte lokalt næringsliv

Da Heim kommune tildelte 1, 6 millioner kroner til lokalt næringsliv, var det ikke kompensasjon for tapte inntekter, men for å bistå lokalt næringsliv.

Grønset Gard får 300 000 kroner i støtte til bygging av bad til virksomhetens Bed & Breakfast-virksomhet.  

Ingenting tilsier at kommunalt ansatte skal diskvalifiseres fra å søke.

Ordfører Odd Jarle Svanem
Pluss

Det understreker ordfører Odd Jarle Svanem som er glad for at lokalt næringsliv får nye arbeidsoppdrag i ei tid da Covid-19 har vært en bremsekloss for mange.