Tror folk trenger kirka mer enn noen gang. Åpner dørene på julaften

I gamle Orkdal blir det åpne kirker på julaften. - Da de nye smitteverntiltakene kom med begrenset antall på 50 og to meters avstand ved fellessang, måtte vi tenke alternativt, sier sokneprest Marita Hammervik Owen.

De tre prestene Eldfrid Marie Bakken, Åse Rugland og Marita Hammervik Owen i Orkdal forteller at kirka har lært seg å tenke både annerledes og nytt dette koronaåret.   Foto: Audhild Øye

Det er viktig å få signalisert at vi er her, og at vi ønsker å være til stedet i folks liv

Åse Rugland (sokneprest)
Pluss

I stedet for tradisjonelle gudstjenester, blir det åpne kirker deler av dagen på julaften i Orkdal kirke, Moe kirke, Geitastrand kirke og Orkanger kirke.