Hvordan nå ungdommer mellom 13 og 19 år?

Skaun folkebibliotek har fått 400 000 kroner fra Nasjonalbiblioteket i arbeidet med å nå fram til ungdom mellom 13 og 19 år. Dette er penger de deler med Melhus bibliotek og Trondheim folkebibliotek.

Skaun folkebibliotek var tidlig ute med take-away-ordning da biblioteket måtte stenge på grunn av covid-19.  Foto: Audhild Øye

Allerede i dag (onsdag 30. desember) etter at munnbindpåbudet kom, merker vi at folk uteblir,

Elin Berge (biblioteksjef)
Pluss

Målet med arbeidet er å styrke bibliotekene sitt generelle arbeid innen folkeopplysning, og spesielt stimulere til utvikling og bedre formidlingsarbeid blant ungdom.