35 sjåfører fikk bot på prioritert strekning

Pluss

UP gjennomførte onsdag en laserkontroll i 50- og 60-sonen på fylkesvei 65 på Drogsetmoen nord for Storås i Orkland kommune.