Kurs for å bli enda bedre foreldre; og det funker

De første foreldrene har nettopp gjennomført foreldreveiledningskurset tryggehetssirkelen i Orkland kommune. - Jeg skulle gjerne hatt et slikt kurs da jeg hadde små barn også, smiler kursveileder Anne Løkstad.

De som deltok på det første foreldreveilederkurset i Orkland har bare godord å melde om kurset. Foran t..v. foreldrene Turid Bylund, Torstein Tøndel, veilederne Nina Jordet og Anne Løkstad, og foreldrene Anna Beate Sødal og Yvonne Rø (foran t.h.).   Foto: Audhild Øye

Ungene kommer ikke med bruksanvisning.

Anne Løkstad (COS-veileder)
Pluss

Det er siste kursdag av åtte kursdager, og de fire foreldrene som har deltatt på kurset, er enige om at det har vært velinvesterte ettermiddagstimer.