Narkotika- og sedelighetssaker øker i antall

Nylig ble en statistikk over registrerte politisaker i vårt nedslagsfelt presentert. Her går det blant annet fram en vesentlig økning av antall saker i kategoriene narkotika, sedelighet og trafikk i 2020 sammenlignet med året før. Her er lensmann Tor Kristian Haugan og seksjonsleder Randi Fagerholt ved Orkdal lensmannskontor.   Foto: Øyvind Brostrøm

De som rammes her, forteller ikke dette hjemme.

Tor Kristian Haugan, lensmann
Pluss

- Vi er bekymret, sier Tor Kristian Haugan, lensmann i Orkdal lensmannsdistrikt.