Nesten 60 sjåfører ble kontrollert

Pluss

Politiet fortsetter med jevnlige skolekontroller i vårt distrikt.