- Så mye leven at det ikke var mulig å sitte ute

Pluss

Søndag ettermiddag i 17-tida mottok politiet melding om snøskuterkjøring ved Storslemsjøen og Litjslemsjøen i Skaun.