Orklas nye team av trenerveiledere

Orkla FKs nye trenerveileder-team. Fra venstre: Ola Dahl Johansen, Arnstein Røen, Olav Stavne (foran), Jon Møkkelgård (bak), Roger Rian og Vegard Kvilvang (OIL). Kristoffer Røland var ikke til stede da bildet ble tatt.   Foto: Orkla FK

Før påske skal jeg besøke alle lag ute på feltet.

Olav Stavne
Pluss

Orkla FK har opprettet en ny rolle som trenerveileder.